Στον Αχίλλειο Α.Σ. υπάρχει  μια καλά οργανωμένη αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης  για τα μέλη και τους αθλητές μας  . Υπάρχει δε ειδική μικρή μηνιαία συνδρομή για γονείς μικρών αθλητών μας που θα ήθελαν να γίνουν αθλητές μας και να  αποκτήσουν φυσική κατάσταση  και υγεία αθλούμενοι ταυτόχρονα με τα παιδιά τους.